MENU

Search Engine

 
enter the phrase you are looking for and select the search areaSearch area:               
Blue 1 newBlue 3 newBlue 2 new

Adam Frużyński

 

Adam Frużyński – starszy kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, badacz i historyk, autor książek: Z dziejów biskupickiego koncernu Borsigów (1856–1945), Od Amalii do Pstrowskiego: 195 lat historii kopalni, 160 lat gazownictwa na Śląsku. Monografia Górnośląskiej Spółki Gazownictwa.

BOOKS AUTORE: Adam Frużyński

Adam Frużyński
Kopalnie węgla kamiennego w Polsce

Czym górnictwo było dawniej, czym jest obecnie? W przekrojowej publikacji Adama Frużyńskiego Kopalnie węgla kamiennego w Polsce zosta...
69.90 PLN
52.43 PLN

×

To shop online, please log in

email:
password:

Every logging into the site means accepting the current Terms of Use.


Can’t remember your password?
Don’t have an account yet?