MENU

Search Engine

 
enter the phrase you are looking for and select the search areaSearch area:               
Blue 2 newBlue 3 newBlue 1 new

Aleksandra Anna Kozłowska

absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (1997 r. – archeologia). W 2002 r. ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z zakresu historii. W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (specjalność – historia Polski XX w.). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na historii wojskowości polskiej XX w., biografistyce oraz regionalizmie podhalańskim. Publikowała na łamach m.in.: „Marsa” (Londyn – Warszawa), „Zeszytów Wiejskich” (Łódź) i „Rocznika Łódzkiego”.

BOOKS AUTORE: Aleksandra Anna Kozłowska

Aleksandra Anna Kozłowska
Góral generałem - Andrzej Galica. Biografia żołnierza, polityka i literata

  Generał brygady Andrzej Galica (1873–1945) to postać niezwykła w armii II Rzeczypospolitej. Prezentowana biografia wypełnia l...
49.90 PLN
37.43 PLN

Output exhausted
×

To shop online, please log in

email:
password:

Every logging into the site means accepting the current Terms of Use.


Can’t remember your password?
Don’t have an account yet?