MENU

Search Engine

 
enter the phrase you are looking for and select the search areaSearch area:               
Blue 1 newBlue 3 newBlue 2 new

Dorota Balińska-Ciężki

BOOKS AUTORE: Dorota Balińska-Ciężki

Dorota Balińska-Ciężki
Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce

Książka opowiada o powstawaniu i przemianach zabudowy mieszkaniowej dla kolejarzy. Specyficzne warunki pracy na kolejach – wymagające dysp...
89.90 PLN
67.43 PLN

×

To shop online, please log in

email:
password:

Every logging into the site means accepting the current Terms of Use.


Can’t remember your password?
Don’t have an account yet?