MENU

Search Engine

 
enter the phrase you are looking for and select the search areaSearch area:               
Blue 1 newBlue 2 newBlue 3 new

Informacje

De profundis animae - z głębi duszy. Zeszyty ojca Wincentego Głowy SJ

De profundis animae - z głębi duszy. Zeszyty ojca Wincentego Głowy SJ

---
Book not available

Wincenty Głowa, jezuita – urodzony 19 lipca 1918 r. w Smardzewicach. Maturę uzyskał w 1938 r. w Gimnazjum Neoklasycznym w Pińsku.
Święcenia kapłańskie przyjął 17 lipca 1944 r. w Warszawie, kilkanaście dni przed wybuchem powstania Warszawskiego.
Po śmierci proboszcza smardzewickiego Michała Rzeszowskiego od stycznia 1945 r. do wakacji pełnił funkcje duszpasterskie w rodzinnej parafii.
Kapłan diecezji siedleckiej. Przez 18 lat służył w parafii Sobolew. W latach 1981–1994 pracował jako prefekt i wikariusz w parafii w Maciejowicach, słusznie kojarzonych z Tadeuszem Kościuszką i bitwą pod Maciejowicami.
W Maciejowicach dożył słusznego wieku. Tam przebywał do śmierci w 2008 r.
Ceniony wychowawca młodzieży, społecznik, człowiek o wielkim sercu i „głębokiej” duszy.

Book Details:
Number of pages:162
Format:165 x 235
Binding:miękka
ISBN:978-83-7729-146-7
EAN:
Weight:0 g

Books on similar subjects:Customers who bought this book also bought:

×

To shop online, please log in

email:
password:

Every logging into the site means accepting the current Terms of Use.


Can’t remember your password?
Don’t have an account yet?