MENU

Search Engine

 
enter the phrase you are looking for and select the search areaSearch area:               
Blue 3 newBlue 2 newBlue 1 new

Informacje

Poznań - 99 miejsc

Poznań - 99 miejsc

99 Places / 99 Plätze / 99 мест / 99 Lugares
Category:
Series: 99 miejsc
Catalogue price: 39.90 PLN
Promotional price: 29.93 PLN
We sell a damaged product at a reduced price 19.95 PLN

If you want to buy such a product, add to cart:

Zachęcamy do obejrzenia 99 najpiękniejszych miejsc Poznania. Miasto w obiektywie Rafała Tomczyka pokazuje swoją najpiękniejszą stronę.

Stolica województwa wielkopolskiego jest prawdziwą skarbnicą architektonicznych perełek. Oglądając album, możemy podziwiać m.in. Pałac Działyńskich, który zachwyca swoją barokową elewacją, dawny klasycystyczny odwach na Starym Rynku czy gotycki kościół pw. Najświętszej Marii Panny in Summo. Nie zabraknie również jednych z najstarszych w Europie Międzynarodowych Targów Poznańskich z ich niezwykle interesującą halą reprezentacyjną. 
 
Fotografie pokazują także nowoczesne oblicze miasta ‒ biurowce (m.in. Pixel), budynki akademickie (np. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), galerie, obiekty sportowe i użyteczności publicznej. 
 
Przy każdym obiekcie umieszczonym w albumie podano podstawowe informacje o jego historii: pierwotną i obecną nazwę, autora projektu i lata budowy. Opisy zostały przygotowane w językach polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.

____________________________________________
 
 
We encourage you to see the 99 most beautiful places in Poznań. The city shows its most beautiful side in the lens of Rafał Tomczyk. 
 
The capital of Wielkopolska region is a treasure trove of architectural gems. Watching the album, we can admire: Działyński Palace, which impresses with its baroque facade, a former classicist guardhouse at the Old Market and the Gothic church of Virgin Mary in Summo. You will also not miss the Poznań International Fair, one of the oldest in Europe, with its very interesting representative hall.
 
Photographs also show the modern face of the city - office buildings (e.g., Pixel), academic buildings (e.g., the Department of Chemistry of the Adam Mickiewicz University), galleries, sports facilities and public utilities.
 
Each facility in the album is captioned with basic information about its history: the original and current name, the author of the design and years of construction. Captions have been prepared in Polish, English, German, Russian and Spanish.

 
____________________________________________
 
 
Wir laden Sie ein, die schönsten Orte von Posen kennen zu lernen. Die von Rafał Tomczyk fotografierte Stadt zeigt sich von ihrer schönsten Seite.
 
Die Hauptstadt der Wojewodschaft Großpolen ist eine wahre Schatztruhe mit den Perlen der Architektur. Auf den Albumfotos können Sie u.a das Schloss der Familie Działyński, das mit seiner Barockfassade bezaubert, die ehemalige klassizistische Wache im Altmarkt oder die gotische Kirche Jungfrau Maria in Summo bewundern. Die in Europa älteste Internationale Messe Poznań mit der besonders interessanten Repräsentationshalle darf natürlich nicht fehlen. 
 
Die Fotos zeigen auch das moderne Gesicht der Stadt – Bürogebäude (u.a. Pixel), Universitätsgebäude (z.B. die Chemiefakultät der Adam-Mickiewcz-Universität), Galerien, Sportobjekte und öffentliche Gebäude. 
 
Neben jedem Objekt finden Sie im Album Grundinformationen über seine Geschichte – den ursprünglichen und heutigen Namen, den Autor des Entwurfs und die Errichtungsjahre. Die Beschreibungen wurden auf Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Spanisch verfasst.

 
____________________________________________
 

Рекомендуем посмотреть 99 красивейших мест Познани. Город в объективе Рафала Томчика показывает свою самую красивую сторону.
Столица Великопольского воеводства является настоящей сокровищницей архитектурных жемчужин. Просматривая альбом, можем в частности любоваться Дворцом рода Дзялынских, который восхищает своим фасадом в стиле барокко, бывшей классицистической гауптвахтой на Старом рынке  или готическим костелом Пресвятейшей Девы  Марии in Summo. Там также будет одна из самых старых в Европе Международная Познанская ярмарка с ее чрезвычайно интересным презентабельным павильоном.
 
Фотографии показывают также современный облик города – офисные здания (в том числе Пиксель (Pixel), академические здания (напр. Факультет химии Университета им. Адама Мицкевича), галереи, спортивные и общественные объекты.
 
Рядом с каждым помещенным в альбоме объектом находится основная информация о его истории: первоначальное и современное название, автор проекта и годы строительства. Описания приготовлены на польском, английском, немецком, русском и испанском языках.

____________________________________________
 
 
Les animamos a ver 99 lugares más hermosos de Poznań. La ciudad vista por la lente de Rafał Tomczyk muestra su lado más bello.
 
La capital de la región de Gran Polonia es un tesoro de joyas arquitectónicas. Viendo este álbum, podemos admirar, entre otras cosas, el Palacio Raczynski, que impresiona por su fachada barroca, antigua sala de guardia clasicista en la Antigua Plaza Mayor o la Iglesia gótica de Santa María in Summo. No faltará tampoco la Feria Internacional de Poznań, la más antigua de Europa, con su sala excepcionalmente interesante. 
 
Las fotografías muestran también la cara moderna de la ciudad – edificios de oficinas (p.ej. Pixel), edificios académicos (Departamento de Química de la Universidad Adam Mickiewicz), galerías, instalaciones deportivas y edificios públicos.
 
Junto a cada edificio se encuentran informaciones básicas sobre su historia: el nombre original y actual, el autor del proyecto, los años de edificación. El libro contiene descripciones en polaco, inglés, alemán, ruso y espalñol.

 

Book Details:
Number of pages:132
Format:220 x 220
Binding:twarda
ISBN:978-83-7729-334-8, 978-83-7729-464-2
EAN:9788377293348, 9788377294642
Weight:640 g
SERIES:99 miejsc
See other items in this series
Fragment of book (pdf):See part of the book

Books on similar subjects:

Jan S. Zaus
Poznań na starych pocztówkach - Posen auf alten Postkarten - Poznań in Old Postcarts.

< NAKŁAD WYCZERPANY >   Album prezentuje blisko 100 archiwalnych pocztówek przedstawiających Poznań z przełomu wieku XIX i ...
36.90 PLN
27.68 PLN

Output exhausted
Zbigniew Kopeć
Poznań między wojnami

Przez dwadzieścia wolnych, radosnych lat Poznań pachniał rogalami marcińskimi, słodką szneką z glancem i pyrami z gzikiem. Pewnego dnia ...
79.90 PLN
59.93 PLN

Rafał Tomczyk
Warszawa - 99 miejsc

Zachęcamy do obejrzenia 99 miejsc najpiękniejszych miejsc Warszawy. Miasto w obiektywnie Rafała Tomczyka pokazuje swoją najciekawszą stronę. ...
39.90 PLN
29.93 PLN

Joanna Bielawska-Pałczyńska, Hanna Hałas-Rakowska
Powszechna Wystawa Krajowa 1929

Powszechna Wystawa Krajowa zorganizowana w 1929 roku była wydarzeniem nie tylko największym w międzywojennej historii miasta, ale także wyjątk...
59.90 PLN
44.93 PLN

Zbigniew Kopeć
Sekrety Poznania

Tajemniczy Poznań zawrócił w głowie Janowi Michalikowi, który dla niego porzucił Kraków, swoją fabryczkę czekolady i c...
39.90 PLN
29.93 PLNCustomers who bought this book also bought:

Rafał Tomczyk
Warszawa - 99 miejsc

Zachęcamy do obejrzenia 99 miejsc najpiękniejszych miejsc Warszawy. Miasto w obiektywnie Rafała Tomczyka pokazuje swoją najciekawszą stronę. ...
39.90 PLN
29.93 PLN

Paweł Pomykalski, Beata Pomykalska
Wrocław - 99 miejsc

Zapraszamy do obejrzenia najpiękniejszych miejsc Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska zachwyca różnorodnością swojej architektury. Oglą...
39.90 PLN
29.93 PLN

Rafał Tomczyk
Łódź - 99 miejsc

Zachęcamy do odkrycia 99 najciekawszych miejsc Łodzi! Niezwykłe zdjęcia Rafała Tomczyka ukazują potencjał Łodzi skrywany wśród zat...
39.90 PLN
29.93 PLN

Rafał Tomczyk
Gdańsk - 99 miejsc

Zachęcamy do poznania najpiękniejszych miejsc Gdańska. Miasta, które było świadkiem wybuchu II wojny światowej, a w latach 80. XX wiek...
39.90 PLN
29.93 PLN

Rafał Tomczyk
Szczecin - 99 miejsc

Szczecin to wyjątkowe miasto, w którym historia łączy się z nowoczesnością. Podczas II wojny światowej niemal zupełnie zniszczony, d...
39.90 PLN
29.93 PLN

×

To shop online, please log in

email:
password:

Every logging into the site means accepting the current Terms of Use.


Can’t remember your password?
Don’t have an account yet?