MENU

Search Engine

 
enter the phrase you are looking for and select the search areaSearch area:               
Blue 1 newBlue 3 newBlue 2 new

Informacje

Bydgoszcz 99 miejsc

Bydgoszcz 99 miejsc

Category:
Series: 99 miejsc
Catalogue price: 39.90 PLN
Promotional price: 29.93 PLN

Wybierzmy się na spacer po najpiękniejszych miejscach Bydgoszczy – polskiej „Wenecji Północy”.
Odwiedźmy malowniczą starówkę, dawne spichrze oraz młyny. W obiektywie Rafała Tomczyka
zo
baczymy nie tylko zabytki tego wyjątkowego miasta, ale również jego nowoczesną architekturę.
 
Przy każdym obiekcie umieszczono podstawowe dane –
pierwotną oraz obecną nazwę, autora pro
jektu, lata budowy i przebudowy.
________________________________________________________________________________

Let’s go for a walk around the most beautiful places in Bydgoszcz – the Polish “Venice of the North”.
Let’s visit the picturesque old town, former granaries and mills. Through the lens of Rafał Tomczyk’s
camera we will see not only the monuments of this unique city, but also its modern architecture.
 
Basic data – original and present name, author of the design, years of construction and reconstruction –
are placed next to each object.

________________________________________________________________________________

Machen wir einen Spaziergang durch die schönsten Orte in Bydgoszcz – dem polnischen „Venedig
des Nordens“. Besuchen wir die malerische Altstadt, ehemalige Kornspeicher und Mühlen. In der
Linse von Rafał Tomczyk werden wir nicht nur die Denkmäler dieser einzigartigen Stadt sehen, son-
dern auch ihre moderne Architektur.
 
Jedes Objekt wird von Basisdaten begleitet – dem ursprünglichen und aktuellen Namen, dem Autor
des Projekts, den Bau- und Umbaujahren.
________________________________________________________________________________

Давайте разом помандруємо найкрасивішими міцями Бидгоща – польською „Венецією
Півночі”. Відвідаймо мальовниче Старе місто, колишні зерносховища та млини. В об’єктиві
Рафала Томчика ми побачимо не лише пам’ятки цього унікального міста, а й його сучасну
архітектуру.

Основні дані розміщуються біля кожного об’єкта – оригінальна та поточна назва, автор
проекту, роки будівництва та реконструкції.
________________________________________________________________________________

Demos un paseo por los lugares más bellos de Bydgoszcz: la ´´Venecia del Norte´´polaca. Visitemos
el pintoresco casco antiguo, antiguos hórreos y molinos. En la lente de Rafał Tomczyk veremos no
solo los monumentos de esta ciudad excepcional, sino también su arquitectura moderna.

Al lado de cada edificio se coloca la información básica: el nombre original y actual, el autor del
proyecto, los años de construcción y reconstrucción.

Book Details:
Number of pages:132
Format:220 x 220
Binding:twarda
ISBN:978-83-7729-404-8
EAN:9788377294048
Weight:670 g
SERIES:99 miejsc
See other items in this series

Books on similar subjects:

Michał Pszczółkowski
Bydgoszcz między wojnami

Czytelniku, czy wiesz, że w dwudziestoleciu międzywojennym Bydgoszcz była NAJ? NAJwiększym, NAJbardziej zielonym miastem powiatowym II Rzeczypo...
79.90 PLN
59.93 PLN

Krzysztof Halicki
Sekrety Bydgoszczy

Nazywana „Wenecją Północy”, położona nad urzekającymi kanałami, w pobliżu ujścia Brdy do Wisły, tajemnicza jak Pola Neg...
39.90 PLN
29.93 PLNCustomers who bought this book also bought:

×

To shop online, please log in

email:
password:

Every logging into the site means accepting the current Terms of Use.


Can’t remember your password?
Don’t have an account yet?