MENU

Search Engine

 
enter the phrase you are looking for and select the search areaSearch area:               
Blue 2 newBlue 1Blue 3 new

Informacje

Zakopane, którego nie ma

Zakopane, którego nie ma

Catalogue price: 49.90 PLN
Promotional price: 37.43 PLN

Zakopane – pępek świata – jak nazwał je Rafał Malczewski, znakomity malarz, taternik i literat, syn słynnego Jacka Malczewskiego! Letnia, potem zimowa, a wreszcie duchowa stolica Polski, kolebka niepodległości! Uzdrowisko i ośrodek sportów zimowych, w końcu centrum turystyczne i wypoczynkowe. Zawsze świetne miejsce do lokowania kapitału. Rozwijało się dynamicznie, jak kameleon się zmieniało i dostosowywało do nowych potrzeb. Zawsze tętniło życiem: najpierw w ośrodku dworsko-przemysłowym w Kuźnicach, potem na Nawsiu, wreszcie na Krupówkach, w hotelach, w słynnych restauracjach i kawiarniach oraz w tatrzańskich schroniskach. Takie było i takie jest, choć wciąż coraz większe i bardziej zabudowane.  

A gdyby tak cofnąć czas i wrócić do dawnego Zakopanego? Przed państwem niepowtarzalna okazja. Album Zakopane, którego nie ma pokazuje wieś-miasto rozpościerające się pod miłościwie panującym tu Giewontem. Na unikatowych fotografiach zobaczymy góralskie chałupy i zagrody, wypoczynkowe wille i zakłady wodolecznicze, hotele i pensjonaty, wystawne rezydencje i kamienice wzdłuż nowych ulic nieustannie biegnących w stronę Tatr. 

To niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się wiejsko-miejskiej zabudowie i z błotnistego traktu wkroczyć na bruk, a potem na górski szlak. Zobaczmy, jak wieś zmienia się w miasto, a miasto nieustannie zmienia swoje oblicze. Tamtego Zakopanego już nie ma. Zachowało się jednak w pamięci mieszkańców i turystów, we wspomnieniach tych, których urzekło na tyle, że zatrzymali się tu na dłużej, albo zostali na zawsze. Dawne miasto wciąż trwa na starych fotografiach, które z pudeł, kufrów i archiwów muzealnych trafiają wprost przed państwa oczy. Z książką w ręku ruszajmy na szlak. 

______________________________________________________________________

Zakopane - the navel of the world - as Rafał Malczewski, an excellent painter, mountaineer and writer, son of the famous painter Jacek Malczewski, called it! Summer, then winter, and finally the spiritual capital of Poland, the cradle of independence! Spa and winter sports center, finally a tourist and recreational center. Always a great place to invest your capital. It developed dynamically, changed as a chameleon, and adapted to new needs. It was always bustling with life, first in the manor and industrial center in Kuźnice, then in Nawsiu, and finally in Krupówki, in hotels, famous restaurants and cafes and in the Tatra Mountains shelters. It was and it is, although bigger and more built-up.
 
What if we could turn back time and return to the former Zakopane? There is a unique opportunity ahead of you. The album Zakopane that no longer exists shows the village-city spreading under the graciously reigning Mt. Giewont here. The unique photographs show highlander cottages and farms, holiday villas and hydrotherapy facilities, hotels and guesthouses, sumptuous mansions and tenement houses along new streets constantly running towards the Tatra Mountains.
 
 
This is a unique opportunity to take a closer look at the rural and urban buildings, and from the muddy road, enter the pavement, and then the mountain trail. Let's see how the countryside turns into a city and the city is constantly changing its face. That Zakopane no longer exists. However, it has been preserved in the memories of the inhabitants and tourists, in the memories of those who were so enchanted that they stayed here longer or stayed forever. The old town still survives in old photos preserved in boxes, trunks, and museum archives. With a book in hand, let's set off on the trail. 

 

Partner wydania:

 

 

Książkę polecają:

 

 

 

 

 

 

 


Book Details:
Number of pages:156
Format:215 x 215
Binding:Twarda
ISBN:978-83-7729-593-9
EAN:9788377295939
Weight:740 g
SERIES:Miasto, którego nie ma
See other items in this series
Fragment of book (pdf):See part of the book

Books on similar subjects:Customers who bought this book also bought:

×

To shop online, please log in

email:
password:

Every logging into the site means accepting the current Terms of Use.


Can’t remember your password?
Don’t have an account yet?