MENU
Powrót do strony głownej

O Nas   |   Dla autorów   |   Etyka, proces realizacji   |   Nasze tytuły   |   Do pobrania   |   Kontakt

NASZE TYTUŁYA Human being in Space and Time – anthropological Meeting at the Institute of History, University of Lodz


A Human being in Space and Time – anthropological Meeting at the Institute of History, University of Lodz. Law and Economic aspects.


A Human being in Space and Time. Law and Economic aspects - case of Albania and Kosovo.


Advertising and promotion - integrated marketing communications


Akta dziekana brzeźnickiego 1819–1867


Aplikácia dolovania dát do metodológie Six Sigma


Architektura okupowanej Łodzi


Architektura szkolna II RP


Architektura Śląskiej Kolei Górskiej


Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl


Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918–1939. Funkcja


Artyści, PRL i bezpieka


Budownictwo wojskowe w Łodzi


Bystrzyca Kłodzka


Centralny Okręg Przemysłowy (COP) 1936-1939. Architektura i urbanistyka


Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki


Communication for open innovation. Towards technology transfer and knowledge diff usion


Communication with customers via brand


Contemporary trends of marketing communications


Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska


Dowódcy powstania styczniowego. Portret zbiorowy


Dzieła hydrotechniki w Polsce. Kanał Górnośląski (Gliwicki) (egz. uszkodzony)


Effectiveness of investments into human resource development in Slovakia


Eklezjastes Hieronima z Wielunia (1522)


Encyclopedia of the Ghetto


Góral generałem - Andrzej Galica. Biografia żołnierza, polityka i literata


Historia fabryki zegarów Junghans


Historia Fabryki Zegarów Kienzle


Historia kręci drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów.


Historia parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza w Łodzi


Implementácia integrovanej marketingovej komunikácie do riadenia l'udských zdrojov


Introduction to the Slovak Constitutional System


K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu „mystickej smrti“


Kameralistyka Fryderyka Chopina - margines czy integracja część jego sztuki?


Kolej Skwierzyna - Stare Bielice (Krzyż)


Koleje Ziemi Ząbkowickiej


Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce


Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939


Kształtowanie kultury prowincjonalnej w katolickich sanktuariach maryjnych na kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej


Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka


Leszno w latach 1832-1914. W drodze ku nowoczesności


Łódzka elektrownia i gazownia do 1939 roku


Łódzka prasa codzienna w okresie stalinowskim (1948-1956)


Łódź, która nie powstała


Marketing a marketingová komunikácia v médiách


Marketing communications and quality


Marketing Communications in 21. Century


Marketing Processes


Miejsca i sztuka - Kopaszewo


Miejsca i sztuka - Racot


Miejsca i Sztuka - Rąbiń


Miejsca i sztuka - Turew


Mit-Historia-Pamięć. Kulturowe konspekty antropologii / etnologii


Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku


Moderný marketing


Obchody milenium w Diecezji Łódzkiej


Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie


Olszowa. Historia i ludzie


OTVORENÉ INOVÁCIE - teória a prax


Państwowe organy orzekające


Patroni łódzkich ulic


Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja


Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej


Policja Polityczna w województwie pomorskim w latach 1920–1939


Polska Delegacja w Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej Do Spraw Ewakuacji


Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947


Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały


Powszechna Wystawa Krajowa 1929


Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií


Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego w latach 1879-1913


Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII


Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne


Prześladowania religijne w Kraju Warty Represje wobec Polaków i duchowieństwa polskiego a polityka wyznaniowa rządu III Rzeszy 1939–1945


Rola zespołów parafialnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej w latach 1945–2006.


Rola zespołów parafialnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej.


Selected chapters of integrated marketing communication in the era of information society


Socjotopografia Lutomierska (XIII-XVIII w.)


TPM in Slovakia


Tysiąc szkół na Tysiąclecie. Szkoły Tysiąclecia - architektura, propaganda, polityka


Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti


Wielcy w niepozornym - Velikani u neprimjetnom


Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta


Włodarze województwa łódzkiego


Wojewódzki program rozwojowy dla szkół zawodowych


Z kancelarii XVI–wiecznych miast śląskich (edycja źródeł ze Strzegomia, Świdnicy i Wrocławia


Za drutami obozów sowieckich. Wspomnienia


Základy teórie štátu a práva


Zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego – Gazownie - Tom 1 - Zarys dziejów


Zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego – Gazownie - Tom 2 - Katalog


Zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów szkolnictwa zawodowego w województw


Zgody nie wyrażono. Problem budownictwa sakralnego w diecezji łódzkiej 1945–1989
×

Proszę się zalogować.

email:
hasło:

Zalogowanie oznacza akceptację regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności (RODO) w jego obecnym brzmieniu.


Nie pamiętasz hasła?
Nie masz jeszcze konta?